Slobodno vrijeme

Slobodno vrijeme

Uspješan transfer

Uspješan transfer
Slobodno vrijeme volim provoditi aktivno, stoga sam početak ljetnih praznika provela u Roču na Maloj glagolskoj akademiji. Zovem se Laura...

Slobodno vrijeme

Volim film i glazbu

Film kao strast
Dorijan Dukić upravo je završio osmi razred naše škole. Naizgled se ne razlikuje od svojih vršnjaka, no po nečemu je ipak drugačiji...