Koračići

Projekt Eko škole

Projekt Eko škole
Učenici i djelatnici OŠ Stanovi tijekom školske godine 2016. /2017. sudjelovali su na edukativnim radionicama u GKZD o održivom...

Koračići

Na izložbi Kabineti čuda

Na izložbi Kabineti čuda
Dana 27. ožujka sa svojim sam razredom bila u Kneževoj palači na izložbi Kabineti čuda. Kneževa palača je u Domovinskom...