Ruganje – tema broja

Ruganje - tema broja

Riječi ponekad bole

Ruganje i zadirkivanje među mladima uobičajena je pojava. Neki zbog ruganja pate, osjećaju se manje vrijedno i depresivno, a drugi kažu da ih nije...